តាមពិតចឹងសោះ! ពិតជាញាក់សាច់ ពេលបានឃើញសកម្មភាពពីក្រោយរូបភាពស្អាតៗទាំងនេះ!

ឃើញគេបង្ហោះរូបស្អាតៗក្នុងបណ្តាញសង្គមអ៊ីនធឺណេត សូមកុំទាន់ទុកចិត្តខ្លាំងពេក។ មនុស្សគ្រប់គ្នាព្យាយាមបង្ហាញរូបភាពដ៏ល្អបំផុតនៃជីវិតរបស់ពួកគេ​ តែពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ ពីអ្វីដែលលាក់បាំងនៅពីក្រោយរូបភាពល្អឥតខ្ចោះទាំងនោះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងភ្ញាក់ផ្អើរមិនខាន់។

ដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅពីក្រោយរូបភាពទាំងនោះ គេហទំព័រ Bright Side បានជ្រើសរើសរូបភាពមួយចំនួនមកបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនូវការបង្ហាញនេះ។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

19

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើបែបនេះ ឬក៏ធ្លាប់ឃើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នធ្វើបែបនេះដែរ​ ឬទេ? សូមចែករំលែករូបទាំងនោះជាមួយយើងនៅក្នុងកន្លែងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side