ដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតទាំង ១៥ នៅលើពិភពលោក

ខាងក្រោមនេះជាការប្រមូលនៃរូបថតដើមឈើប្លែកៗ និងស្រស់ស្អាតមួយចំនួននៅលើផែនដី។

#1  ដេីម Rhododendron អាយុ ១២៥ ឆ្នាំ នៅកាណាដា

Tree 01

#2 ដើមឈើមានរាងដូចផ្សិត

Tree 02

#3 ដើម Mimosa នៅ Abkhazia

Tree 03

#4 ដើម Ficus នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

Tree 04

#5 ដើមស្វាយតូចៗនៅក្រោមទឹក

Tree 05

#6 ដើម Baobab នៅ Madagascar

Tree 06

#7 ដើម Cypress នៅបឹង Caddo

Tree 07

#8 ដើម Wisteria នៅប្រទេសជប៉ុន

Tree 08

#9 ដើមដប នៅកោះ Socotra

Tree 09

#10 ដើមឈើឥន្ទធនូ Eucalyptus នៅហាវ៉ៃ

Tree 10

#11 ដើមនាគនៅកោះ Socotra

Tree 11

#12 ដេីម Bristlecone ៖​ ដើមឈើចាស់ជាងគេនៅលើផែនដី

Tree 12

#13 ដេីម Quiver នៅ Namibia

Tree 13

#14 ដើម Maple នៅជប៉ុន

Tree 14

#15 ដើម Frankenstein

Tree 15

ប្រភព៖​ BRIGHT SIDE