២៥ រូបភាពនៃសិល្បៈតាមដងផ្លូវដ៏អស្ចារ្យនៅជុំវិញពិភពលោក

តើអ្នកណានិយាយថាធ្វេីជាអ្នកសិល្បៈតាមដងផ្លូវ (Street Art) មិនមែនជាអាជីព? បុរសទាំងនេះដឹងពីរបៀបប្រែក្លាយជញ្ជាំងឥដ្ឋធម្មតាទៅរូបគំនូរដ៏អស្ចារ្យ។ ការងារប្រភេទគឺមានគេកត់សម្គាល់ជាច្រេីន ជាមួយនឹងហេតុផលល្អទេ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឧទាហរណ៍ចំនួន ២៥ នៃសិល្បៈតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ដែលលេចធ្លោបំផុតពីជុំវិញពិភពលោក ដែលមើលទៅអស្ចារ្យណាស់​ជាមួយរូបភាពនៃការស្រមើលស្រមៃខ្ពស់។

#1 Grenoble, France

Street Art 01

#2 Washington, USA

Street Art 02

#3 Bergen, Norway

Street Art 03

#4 San Pablo del Monte, Mexico

Street Art 04

#5 Esteli, Nicaragua

Street Art 05

#6 Anderlecht, Belgium

Street Art 06

#7 Los Angeles, USA

Street Art 07

#8 Nicaragua

Street Art 08

#9 Switzerland

Street Art 09

#10 Lisbon, Portugal

Street Art 10

#11 Berlin, Germany

Street Art 11

#12 Bali

Street Art 12

#13 Montréal, Canada

Street Art 13

#14 St. Petersburg, Russia

Street Art 14

#15 California, USA

Street Art 15

#16 Buenos Aires, Argentina

Street Art 16

#17 Lucerne, Switzerland

Street Art 17

#18 Berlin, Germany

Street Art 18

#19 Assago, Italy

Street Art 19

#20 Los Angeles, USA

Street Art 20

#21 Portugal

Street Art 21

#22 Hsinchu, Taiwan

Street Art 22

#23 California, USA

Street Art 23

#24 Ecatepec de Morelos, Mexico

Street Art 24

#25 Hamburg, Germany

Street Art 25

#26 Venice, Italy

Street Art 26

ប្រភព៖ BRIGHT SIDE