ថ្មីនេះ Apple បានបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone សេរីថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួន ហេីយរូបភាពទាំង៣០នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកលេងអ៊ិនធឺរណែតមានប្រតិកម្មជាមួយ

ពិធីចេញលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ធ្លាប់ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយ ការបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្រសែភ្នែកមនុស្សជាច្រើនថាក្រុមហ៊ុននេះបានឈានមុខគេជាង ហើយពួកគេតែងតែបង្ហាញពីគុណតម្លៃនៃផលិតផលរបស់ខ្លួន។

ចំពោះមនុស្សធម្មតា តម្លៃរបស់ Apple ហាក់ដូចជាមិនសាកសមនោះទេ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួន ដែលបានតម្លៃថ្លៃសមរម្យ និងក្នុងករណីខ្លះគេបានវ៉ាដាច់ Apple នៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតទៀតផង។

ខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សម្នាប្រតិកម្មទៅនឹង iPhone 11៖

#1

IPhone 11 01

#2

IPhone 11 02

#3

IPhone 11 03

#4

IPhone 11 04

#5

IPhone 11 05

#6

IPhone 11 06

#7

IPhone 11 07

#8

IPhone 11 08

#9

IPhone 11 09

#10

IPhone 11 10

#11

IPhone 11 11

#12

IPhone 11 12

#13

IPhone 11 13

#14

IPhone 11 14

#15

IPhone 11 15

#16

IPhone 11 16

#17

IPhone 11 17

#18

IPhone 11 18

#19

IPhone 11 19

#20

IPhone 11 20

#21

IPhone 11 21

#22

IPhone 11 22

#23

IPhone 11 23

#24

IPhone 11 24

#25

IPhone 11 25

#26

IPhone 11 26

#27

IPhone 11 27

#28

IPhone 11 28

#29

IPhone 11 29

#30

IPhone 11 30

ប្រភព៖​ BoredPanda