សិល្បករយកស៊ីឌីចាស់ៗធ្វេីជារូបផ្សេងៗបានយ៉ាងអស្ចារ្យ

ស៊ីឌីដែលខូច គឺមិនល្អសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ទៀតទេ លេីកលែងតែសំរាប់លោក Sean Avery មួយចេញ។ ពីព្រោះយើងភាគច្រើនគឺបោះចោលក្នុងធុងសំរាមបានហេីយ ប៉ុន្តែសិល្បករម្នាក់នេះដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី បានឆ្នៃស៊ីឌីចាស់ៗទៅជារូបចម្លាក់សត្វប្លែកៗបានយ៉ាងល្អ មិនគួរឱ្យជឿ។

គាត់បង្កើតវាដោយដាក់កាវជាមួយស៊ីឌី ដេីម្បីធ្វេីឱ្យចេញជារូបរាងដូចសត្វផ្សេងៗ ហើយវាដូចអ្វីដែលអ្នកអាចឃើញស្រាប់នៅខាងក្រោមនេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Sean Avery

#1

Sean Avery 01

#2

Sean Avery 02

#3

Sean Avery 03

#4

Sean Avery 04

#5

Sean Avery 05

#6

Sean Avery 06

#7

Sean Avery 07

#8

Sean Avery 08

#9

Sean Avery 09

#10

Sean Avery 10

#11

Sean Avery 11

#12

Sean Avery 12

#13

Sean Avery 13

#14

Sean Avery 14

#15

Sean Avery 15

#16

Sean Avery 16

#17

Sean Avery 17

#18

Sean Avery 18

#19

Sean Avery 19

#20

Sean Avery 20

#21

Sean Avery 21

#22

Sean Avery 22

#23

Sean Avery 23

#24

Sean Avery 24

#25

Sean Avery 25

#26

Sean Avery 26

#27

Sean Avery 27

#28

Sean Avery 28

#29

Sean Avery 29

ប្រភព៖ BoredPanda