នេះគឺជារៀបនៃវឹកហាត់របស់អ្នកបម្រេីការងារលើយន្តហោះនៅប្រទេសចិន

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិន សូមក្រឡេកមើលអ្នកបម្រើការងារតាមយន្តហោះដែលបានចាក់កាហ្វេឱ្យអ្នក។ យ៉ាងណាមិញ ស្នាមញញឹម និងកាយវិការដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ក្មេងស្រីទាំងនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លា និងការខិតខំជាច្រើនម៉ោង។

ថ្ងៃនេះយើងនឹងចែករំលែកដល់អ្នកអំពីវិធីដែលស្ត្រីវ័យក្មេងៗទាំងនេះ វឹកហាត់ដើម្បីទទួលបានការងារជាអ្នកបម្រើការនៃហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសចិន។

#1

Flight Attendant Training 01

#2

Flight Attendant Training 02

#3

Flight Attendant Training 03

#4

Flight Attendant Training 04

#5

Flight Attendant Training 05

#6

Flight Attendant Training 06

#7

Flight Attendant Training 07

#8

Flight Attendant Training 08

#9

Flight Attendant Training 09

ប្រភព៖ BrightSide