មកមើលពីជីវិត ​និងស្ថានភាព ​Hero និង Villain ល្បីៗនៅពេលចាស់ឡើង ដែលគូរឱ្យវិចិត្រករមួយរូបមើលហើយទប់សំណើចសឹងមិនបាន!

ជាការពិតណាស់ ​តួអង្គ  Super  Hero  សង្គ្រោះជាតិ និង ​Super Villain  ល្បីៗ ត្រូវបានគឹដឹងថាភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងសៀវភៅ ​Comics  របស់ ​DC  និង ​MCU  ដែលដំណើរជិវិត និងការតស៊ូរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ ថែមទាំងមានអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកថាជា ​Idol  ក្នុងចិត្តផងដែរ។

ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះផងដែរ ​វិចិត្រករមួយរូបមានឈ្មោះ ​Lesya Guseva ស្រាប់តែបានគូរូបតួអង្គល្បីៗទាំងនោះក្នងស្ថានភាពដែលពួកគេចាស់ឡើង  មើលទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ​និងអស់សំណើចមែនទែននៅក្នុងជីវិតរស់នៅពោរពេញដោយភាពស្ងប់សុខ និងមានសុភមង្គលបែបនេះ។

ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើ ​ស្ថានភាពតួអង្គ  Super  Hero  សង្គ្រោះជាតិ និង ​Super Villain  ល្បីៗ  ពេលចា់ស់ឡើងប្រែទៅជាយ៉ាងណា ​សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Credit: Superheroes in old age by Lesya Guseva

instagram.com/_lesya_guseva_ More ART at: veri-art.net & citkart.com

69857116_10158026324314903_2280599154247860224_n

69909731_10158026324334903_6487452301362462720_n

69968100_10158026324734903_3750564579025879040_n

70190654_10158026324019903_2961892000887996416_n

70227931_10158026324034903_3199707458213773312_n

70428727_10158026324529903_1238887216361504768_n

70512313_10158026324514903_8810480355195748352_n

70544850_10158026323989903_6692989683594428416_n

70619336_10158026324539903_8363739512290934784_n

70697208_10158026324354903_5638715666446942208_n

70951429_10158026324719903_1562444871048888320_n