អ្នកថតរូបស្វែងរកទីតាំងតាមកាតប៉ុស្តាល់ឆ្នាំ១៩៦០ ដើម្បីដឹងថាខុសគ្នាយ៉ាងណា រវាងសព្វថ្ងៃនិងពីមុន ហើយភាពខុសគ្នានោះគឺមិនគួរឱ្យជឿ – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

អ្នកថតរូបស្វែងរកទីតាំងតាមកាតប៉ុស្តាល់ឆ្នាំ១៩៦០ ដើម្បីដឹងថាខុសគ្នាយ៉ាងណា រវាងសព្វថ្ងៃនិងពីមុន ហើយភាពខុសគ្នានោះគឺមិនគួរឱ្យជឿ

មិនយូរប៉ុន្មានទេ លោក Pablo Iglesias បានប្រទះឃេីញសៀវភៅចាស់មួយដាក់លើតុ ហេីយធ្វេីអោយគាត់ចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង។តាមពិតទៅ វាជាកាតប៉ុស្តាល់ដែលមានរូបភាពលេីនោះ គឺរមណីយដ្ឋានមួយត្រូវបានសាងសង់នៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៦០ ។

ចំនុចនេះហេីយដែលធ្វើឱ្យ Pablo ឆ្ងល់ថាតើកន្លែងនោះមើលទៅយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវ​នេះ ចម្លើយនៃសំនួរនេះបាននាំឱ្យគាត់បង្កើតស៊េរីរូបថតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានឈ្មោះថា Abandoned States ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ TwitterDCistUfunk

#1

Abandoned Places 01

Abandoned Places 01 2

#2

Abandoned Places 02

Abandoned Places 02 2

#3

Abandoned Places 03

Abandoned Places 03 2

#4

Abandoned Places 04

Abandoned Places 04 2

#5

Abandoned Places 05

Abandoned Places 05 2

#6

Abandoned Places 06

Abandoned Places 06 2

#7

Abandoned Places 07

Abandoned Places 07 2

#8

Abandoned Places 08

Abandoned Places 08 2

#9

Abandoned Places 09

Abandoned Places 09 2

#10

Abandoned Places 10

Abandoned Places 10 2

#11

Abandoned Places 11

Abandoned Places 11 2

#12

Abandoned Places 12

Abandoned Places 12 2

#13

Abandoned Places 13

Abandoned Places 13 2

#14

Abandoned Places 14

Abandoned Places 14 2

#15

Abandoned Places 15

Abandoned Places 15 2

#16

Abandoned Places 16

Abandoned Places 16 2

#17

Abandoned Places 17

Abandoned Places 17 2

#18

Abandoned Places 18

Abandoned Places 18 2

#19

Abandoned Places 19

Abandoned Places 19 2

ប្រភព៖ BoredPanda