មិនបានមើលពិតជាស្តាយក្រោយ! ៣៩ រូបភាពដែលទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការថងរូបសត្វព្រៃបែបកំប្លែងជាងគេក្នុងឆ្នាំ ២០១៩!

ពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យបានត្រលប់មកម្តងទៀតហើយ! ឥឡូវនេះជាឆ្នាំទី ៥ របស់កម្មវិធីពានរង្វាន់រូបភាពសត្វព្រៃដែលកំប្លែងជាងគេ ហើយផ្តល់ភាពរីករាយដល់អ្នករាល់គ្នាជាមួយនឹងគុណភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកចូលរួម ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងកំប្លែង។

នៅពីក្រោយរូបភាពដែលគួរអោយសំណើចទាំងនេះ គឺជាសារដ៏សំខាន់មួយពីស្ថាបនិកនៃពានរង្វាន់នេះគឺលោក Paul Joynson-Hicks និងលោក Tom Sullam ។ ពួកគេបានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេថា“ សូមចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកអភិរក្ស” ។ “ យើងចង់អោយអ្នកលើកបដានៃការអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់យើង ហើយវាយស្គរ និងបន្លឺសម្លេងឡើង។ យើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយពាក្យថា "សត្វព្រៃ" ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថា វានឹងបង្ករហានិភ័័យដល់ពិភពលោក ប្រសិនបើយើងបាត់បងពួកវា។ ដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃ។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយមើលអំពីមូលនិធិប៊្រីនហ្វដដែលកំពុងធ្វើវានៅ គេហទំព័រ www.bornfree.org.uk”។

ជាមួយនឹងកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ ក្នុងឆ្នាំនេះ ចៅក្រមបានប្រឈមមុខនឹងការងារដែលលំបាកក្នុងការសម្រេចចិត្ត ដើម្បីជម្រុះយកបេក្ខជនចុងក្រោយចំនួន ៤០ នាក់។ ទីបំផុតបេក្ខភាពទាំងនោះបានមកដល់វគ្គជម្រុះចុងក្រោយនេះ! តើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ? តើអ្នកគិតថាអ្នកណានឹងឈ្នះ? សូមពិនិត្យមើលរូបភាពទាំងនេះ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតនៅក្នុងប្រអប់មតិយោបល់!

#1 Family Disagreement

#2 Oh My

#3 Holly Jolly Snowy

#4 Deer? What Deer?

#5 He's Right Behind Me Isn't He?

#6 Laid Back

#7 Grab Life By The...

#8 Excuse Me

#9 Warning: Territory Marking. Follow At Your Own Risk

#10 Squirrel Wishes

#11 Monday Morning Blues

#12 Chest Bump

#13 One Two Three Four Five ... I'm Going To Find You

#14 Hi

#15 Laughing Zebra

#16 Bad Hair Day

#17 Space Man

#18 Hide

#19 Hello

#20 That's Hilarious Steve

#21 Dancing ... Yeah

#22 Is It A Bird, Is It A Plane?

#23 Waltz Gone Wrong

#24 To Be Or Not To Be?

#25 Indecent Proposal

#26 Who Would Like A Peanut? Squirrels At The University Of Michigan

#27 Pair Ice Skating

#28 Inconspicuous

#29 Snarling Snappin In The Slow Lane

#30 Surfing South Atlantic Style

#31 Sea Otter Tickle Fight

#32 Lost

#33 Lion Take Away

#34 Hang On

#35 I'm Open

#36 What Are You Looking For?

#37 Grizzly Babies

#38 Baboon Fishing

#39 Hip Hop

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side