បាក់ចង្កេះប្លែកមានតែមួយលើលោក! ​វិទ្យាល័យមួយកន្លែងអនុញ្ញាតិឱ្យសិស្សថតរូបកាតសិស្សតុបតែងខ្លួនម៉ាស្រលាញ់ ​ឃើញហើយទប់សើចមិនបាន!

អាមេរិច៖ ជីវិតនៅវិទ្យាល័យគឺជាជិវិតមួយដែលពោរពេញទៅដោយអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាច្រើននៅក្នុងវ័យសិក្សាជាងជិវិតសិក្សាណាៗទាំងអស់  មានទាំងមិត្តភាពរវាងមិត្តរួមថ្នាក់ ​គ្រូបង្រៀន ​និងកម្មវិធីសិក្សាគោលសំខាន់ៗជាទិសតម្រង់ផ្លូវវទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័នាពេលខាងមុខ។

ហាក់ខុសប្លែកពីវិទ្យាល័យដទៃៗ ​ North Farmington High School  ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ ​Michigan  សហរដ្ឋអាមេរិច ​ត្រូវបានគេដឹងថាជាសាលាមួយកន្លែងដែលកំណត់ច្បាប់សប្បាយៗធ្វើឱ្យសិស្សានុសិស្សពេញចិត្តជាខ្លាំង ​នោះគឺរូបថតកាតសម្គាល់ខ្លួនសិស្សអាចថតរូប ​ឬ​Custom  បានម៉ាស្រលាញ់ដោយគ្មានបញ្ហា។

គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងនោះទេថា ​ហេតុអ្វីបានជាវិទ្យាល័យមួយនេះ ​មានគំនិតមើលទៅប្លែកខុសពីគេបែបនេះ ​តែទំនៀមទំលាប់នៃការថតរូបកាតសិស្សមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ ​២០១៣ ​មកម្ល៉េះ ​ដោយគំនិតនេះត្រូវបានស្នើសុំដោយក្រុមសិស្សមួយក្រុមធំនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនេះ។

ដូច្នេះដើម្បីឱ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់  តោះ! ​មកទស្សនារូបកាតសម្គាល់សិស្សគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ​និងទប់សំណើចមិនបានខាងក្រោមនេះ៖

12004aa1df61d345d24d8bab308dfa1d083b

35547428001_5579671897001_5579661707001 Vs

NFHSID1

00

5ba0b65e5b399 Funny Senior Student Id Dress Up North Farmington High School Michigan Fb21

5d7b45e2230000e903528f12

44732D8C00000578 4896388 Image M 43_1505763762649

1172122261484199936 Png__700

1172123096544927744 Png__700

1172123102215626752 Png__700

1172124081627566080 Png__700

1172150159079292931 Png__700

Cover ID

Download

Dressing_up_for_high_school_ids_should_become_a_tradition_640_01

Id 1 5d7f6e61c3a05__700

Id 2 5d7f71d555237__700

Id 3 5d7f72b21e770__700

Id 4 5d7f738499bb6__700

Id 5 5d7f75c523319__700

Id 7 5d7f78cb71837__700

Id 8 5d7f79862616b__700

Id 9 5d7f7a99cd0b3__700

Id 10 5d7f7c711944a__700

Id 11 5d7f7e56b8e7b__700

Id 12 5d7f80b450f53__700

Id 13 5d7f81a1f22a9__700

Id 14 5d7f82ca71751__700

Id 15 5d7f8319ad4ba__700

Id 16 5d7f846d5c87a__700

Id 17 5d7f865d2722f__700

Id 18 5d7f86d529284__700

Id 19 5d7f87d1e25e6__700

Id 20 5d7f89551178f__700

Id 21 5d7f8b696e874__700

Id 22 5d7f8bed3b7c9__700

Id 24 5d7f8e1d3f1bb__700

Id 25 5d7f8e938eb17__700

Id 26 5d7f90d409613__700

Id 28 5d7f94c15679b__700

MI ID Post Feature

North Farmington Hs Id Screenshot Mr Reckless