រូបភាព ១៧សន្លឹកដែលបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាត និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃទីក្រុង…!!! – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

រូបភាព ១៧សន្លឹកដែលបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាត និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃទីក្រុង…!!!

បុរសម្នាក់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីក្រុងហុងកុង ហើយគាត់មានពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះពេលវេលាខ្លីណាស់សម្រាប់គាត់ ប៉ុន្តែគាត់បានព្យាយាមរកន្លែងផ្សងព្រេងដ៏គ្រោះថ្នាក់ និងស្រស់ស្អាតបំផុតដើម្បីថតរូបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនា។

គាត់ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ បានឡើងលើអាគារខ្ពស់ៗទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ ពេលខ្លះទៀតក៏ឡើងលើអាកាសនៅពេលមានអ័ព្ទដើម្បីថងរូបទាំងនោះ។

គាត់បាននិយាយថា​ គាត់ពិតជាស្រឡាញ់ពេលវេលាទាំងអស់នោះខ្លាំងណាស់​ ថ្វីបើវាមានគ្រោះថ្នាក់ និងភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់របស់គាត់គឺអាចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីទីក្រុងដែលមានទេសភាពប្លែកពីគេ។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side