ស្ត្រីវ័យ ២៧ ឆ្នាំក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានទៅលេងគ្រប់ប្រទេសនៅលើផែនដី

ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅ ៥០ ប្រទេសយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ត្រូវអត់។ តែប្រសិនបើពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅ ១០០ ប្រទេស យើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក ហើយបានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេដែលមានអាយុក្មេងជាងគេបំផុត និងជាអ្នកធ្វើដំណើរលឿនបំផុតទៅប្រទេសទាំង ១៩៦ នៅលើភពផែនដី នោះពិតជាអស្ចារ្យណាស់មែនទេ។

ប៉ុន្តែអ្វីដែល Cassandra De Pecol កំពុងធ្វើ?

ដំណើរដ៏អស្ចារ្យរបស់នាងត្រូវបានគេហៅថា Expedition196 ហើយនាងបានធ្វើដំណើរជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតដើម្បីសន្តិភាពតំណាងឱ្យវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាពតាមរយៈទេសចរណ៍។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗនៃដំណេីរដ៏អស្ចារ្យរបស់នាង។

#1

Cassandra De Pecol 01

#2

Cassandra De Pecol 02

#3

Cassandra De Pecol 03

#4

Cassandra De Pecol 04

#5

Cassandra De Pecol 05

#6

Cassandra De Pecol 06

#7

Cassandra De Pecol 07

#8

Cassandra De Pecol 08

#9

Cassandra De Pecol 09

#10

Cassandra De Pecol 10

#11

Cassandra De Pecol 11

#12

Cassandra De Pecol 12

#13

Cassandra De Pecol 13

#14

Cassandra De Pecol 14

#15

Cassandra De Pecol 15

#16

Cassandra De Pecol 16

ប្រភព៖ BoredPanda

#17

Cassandra De Pecol 17