ជញ្ចៀន៣កំណាត់ នឹងក្លាយជារូបសត្វនៅពេលអ្នកពាក់វាទាំងអស់នៅពេលតែមួយ

ជំនួសឱ្យការពាក់ចិញ្ចៀនផ្សេងៗគ្នានៅលើម្រាមដៃផ្សេងគ្នា ហេតុអ្វីមិនពាក់ចិញ្ចៀនទាំងអស់នៅលើម្រាមតែមួយ?

ជញ្ចៀននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយម៉ារីលូ(Mary Lou) អ្នករចនាគ្រឿងអលង្ការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ចម្លែករបស់នាងត្រូវបានធ្វើពីលង្ហិន និងស្រោបដោយកាចា។ នាងបានបង្កើតម៉ូដថ្មីប្លែកៗជាច្រើន ដែលមានដូចជារូបសត្វដេកដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់ជាដេីម។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ www.maryloustore.com

#1

Three Piece Animal Rings 01

#2

Three Piece Animal Rings 02

#3

Three Piece Animal Rings 03

#4

Three Piece Animal Rings 04

#5

Three Piece Animal Rings 05

#6

Three Piece Animal Rings 06

#7

Three Piece Animal Rings 07

#8

Three Piece Animal Rings 08

#9

Three Piece Animal Rings 09

#10

Three Piece Animal Rings 10

#11

Three Piece Animal Rings 11

#12

Three Piece Animal Rings 12

#13

Three Piece Animal Rings 13

#14

Three Piece Animal Rings 14

#15

Three Piece Animal Rings 15

#16

Three Piece Animal Rings 16

#17

Three Piece Animal Rings 17

#18

Three Piece Animal Rings 18

ប្រភព៖  BoredPanda