១៨ភស្តុតាង ដែលអ្នកមិនគួរជឿលើរូបថតល្អឥតខ្ចោះលេីបណ្តាញសង្គមពេកទេ

មនុស្សមួយចំនួនព្យាយាមធ្វេីរឿងផ្សេងៗដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍។ ពួកគេប្រើបណ្តាញសង្គមដើម្បីបង្ហាញពី «ជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាត» របស់ពួកគេទៅកាន់ពិភពលោក និងពេលខ្លះវាបានក្លាយជារឿងគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតជាច្រើនដែលយេីងបានប្រមូលផ្តុំអំពីរបៀបដែលរូបថត «ល្អឥតខ្ចោះ» ទាំងនេះពិតជាត្រូវបានបង្កើតឡើងបែបនេះសោះ។

#1

Proofs 1

#2

Proofs 2

#3

Proofs 3

#4

Proofs 4

#5

Proofs 5

#6

Proofs 6

#7

Proofs 7

#8

Proofs 8

#9

Proofs 9

#10

Proofs 10

#11

Proofs 11

#12

Proofs 12

#13

Proofs 13

#14

Proofs 14

#15

Proofs 15

#16

Proofs 16

#17

Proofs 17

#18

Proofs 18

ប្រភព៖​ BrightSide