មើលហើយមិនសើចសងលុយវិញ! រូបភាពទាំង ៣៥សន្លឹកដែលថតបានស្តែងពីមនុស្សកំពុង…

នៅលើពិភពលោកមានមនុស្សមួយចំនួនគឺអាចគេងលក់នៅគ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់។ ពួកគេអាចគេងលក់យ៉ាងលឿន ដោយគ្មានអ្វីមួយអាចរំខានការលង់លក់របស់ពួកគេបានទេ។ ការគេងលក់របស់ពួកគេអាចបណ្តាលមកពី ការងងុយជ្រុល ឬក៏អស់កំលាំងជ្រុលពេក ទើបមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននូវអំណាចនៃភាពងងុយគេងនោះបាន។

កម្រងបញ្ជីនេះត្រូវបានចងក្រងឡើង ដើម្បីមិត្តអ្នកអានទាំងអស់​គ្នាទស្សនា  បំបាត់ភាពស្មុកស្មាញពីការធ្វើការងារអស់រយៈពេល ជាច្រើនម៉ោងមកហើយនោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញនូវរូបភាពដែល អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយប្រាកដជាទប់សំណើចមិនបាន។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងបែបនេះដែរ ឬទេ? អនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតនៅក្នុងប្រអប់មតិយោបល់!

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

#18

18

#19

19

#20

20

#21

21

#22

22

#23

23

#24

24

#25

25

#26

26

#27

27

#28

28

#29

29

#30

30

#31

31

#32

32

#33

33

#34

34

#35

35

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bored Panda