ឃើញខ្លាដេក ថាខ្លាងាប់ចុងក្រោយចប់! តើនរណាជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ពិភពលោកពិតប្រាកដ រវាង Miss. Technology vs Miss. Mother Natural?

យើងប្រហែលជាគិតថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាណាស់សម្រាប់យើង ប៉ុន្តែធាតុពិតគឺមិនមែនដូច្នោះទេ។ អ្វីៗដែលយើងកសាង ឬបង្កើតឡើង គឺវាសម្រាប់រយៈពេលបណ្តោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ ផ្ទុយទៅវិញ អ្វីៗដែលធម្មជាតិជាអ្នកបង្កើតគឺ ឋិតថេរយូរអង្វែង។​ តើនរណាជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពិតប្រាកដ?

ដើម្បីបង្ហាញដល់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាពីលក្ខណៈរឹងមាំ និងឯករាជ្យដែលមិនគួរឱ្យជឿរបស់ធម្មជាតិ យើងបានប្រមូលផ្តុំរូបភាពដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ យើងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាពេញចិត្តនឹងរូបភាពទាំងអស់នេះ។តោះកុំអូសរំលងទៅមើលទាំងអស់គ្នា៖

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

#18

18

#19

19

#20

20

តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្វីមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិបែបនេះដែរ ឬទេ? ដាក់រូបថតរបស់អ្នកទៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចមើលឃើញ។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side