បុរសម្នាក់នេះពូកែថតរូបស៊ែលហ្វីជាមួយសត្វណាស់

លោក អាឡាន់ឌិកសិន(Allan Dixon) មកពីប្រទេសអៀរឡង់អាយុ ២៩ ឆ្នាំបានទទួលងារជា «real-life Dr. Dolittle» ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការ «និយាយ» ជាមួយសត្វដេីម្បីថតរូបស៊ែលហ្វីជាមួយគាត់។ លទ្ធផលគឺអស្ចារ្យណាស់ គាត់ហាក់ដូចជាមានភាពស្និតស្នាលជាមួយសត្វនាៗដែលគាត់បានជួប។

លោក ឌិកសិន បានប្រាប់ទៅកាន់ Bored Panda ថា៖ «គាត់អាចចំណាយពេលចន្លោះពី ៥នាទី ទៅ ៣ម៉ោងដេីម្បីធ្វេីអាចថតរូបស៊ែលហ្វីជាមួយគាត់មិនថាកន្លែងណានោះទេ»។

«វាអាស្រ័យលើប្រភេទសត្វ និងអារម្មណ៍នៃភាពសុវត្ថិភាព។ អ្វីដែលរូបថតមិនបានបង្ហាញ គឺភាពកខ្វក់នៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅលើដី។ ប៉ុន្តែលទ្ធផល គឺសាក់សមនឹងការធ្វេីបែបនេះ។»

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Facebook | Instagram | Twitter (h/t: mymodernmetdailymail)

#1

Funny Animal Selfies 1

#2

Funny Animal Selfies 2

#3

Funny Animal Selfies 3

#4

Funny Animal Selfies 4

#5

Funny Animal Selfies 5

#6

Funny Animal Selfies 6

#7

Funny Animal Selfies 7

#8

Funny Animal Selfies 8

#9

Funny Animal Selfies 9

#10

Funny Animal Selfies 10

#11

Funny Animal Selfies 11

#12

Funny Animal Selfies 12

#13

Funny Animal Selfies 13

ប្រភព៖ BoredPanda