អត់សុីជោរទេ តែបេីបង្អាប់ខឹង! នេះជាអ្វីកេីតឡេីងនៅពេលមានគេសរសេីរថាស្អាត

តើអ្នកនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាប្រសិនបើមានគេប្រាប់អ្នកថាអ្នកស្អាត? ក្មេងស្រីអាយុ ១៨ឆ្នាំម្នាក់មានឈ្មោះថា Shea Glover ជាសិស្សវិទ្យាល័យមកពីទីក្រុងឈីកាហ្គោ បានធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីរកថាមនុស្សម្នានឹងធ្វេីបែបណានៅពេលមានគេសរសេីរថាស្អាត។ នាងបានដាក់កាមេរ៉ារបស់នាងនៅពីមុខគេ ហើយបន្ទាប់មកបានប្រាប់ពួកគេថា «ខ្ញុំកំពុងថតរូបដែលខ្ញុំគិតថាស្អាត។»

ការតបមកវិញគឺអាចធ្វេីអោយអ្នកលួចញញឹមម្នាក់ឯង។ ហេីយនាងបានបន្ថែមថា៖ «ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា ចេតនារបស់ខ្ញុំមិនមែនចង់បានតែប្រតិកម្មពីមនុស្សម្នាទេ។ ខ្ញុំគឺកំពុងថតរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនេះជាលទ្ធផល។»

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ YouTube (h/t: aplus)

#1

Shea Glover 1

#2

Shea Glover 2

#3

Shea Glover 3

#4

Shea Glover 4

#5

Shea Glover 5

#6

Shea Glover 6

#7

Shea Glover 7

#8

Shea Glover 8

#9

Shea Glover 9

ប្រភព៖ BoredPanda