៩រូបថតបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរនៃជីវិតបន្ទាប់ពីរៀបការ

យេីងប្រហែលជាដឹងស្រាប់មកហេីយថា ជីវិតមុននិងក្រោយរៀបការគឺខុសគ្នាឆ្ងាយ។ ខ្ញុំគិតថារូបថតខាងក្រោមនេះបង្ហាញយ៉ាងអស្ចារ្យនូវរឿងធម្មតាៗមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើង។ ហើយអ្នកប្រាកដជាអ្នកមានយ៉ាងហោចណាស់ពីរឬបីចំនុចដែរនៅក្នុងចំណោមរូបទាំងអស់នេះ។

#1 ទំងន់

Before Marriage 1

#2 ទូរ​ទឹកកក

Before Marriage 2

#3 បន្ទាប់ពីមកពីធ្វេីការ

Before Marriage 3

#4 គេង

Before Marriage 4

#5 ទៅដើរទិញឥវ៉ាន់និងម្ហូប

Before Marriage 5

#6 ផ្ទះបាយ

Before Marriage 6

#7 ទៅវិស្សមកាល

Before Marriage 7

#8 តុទូប្យួរខោអាវ

Before Marriage 8

#9 បន្ទប់ទឹក

Before Marriage 9

ប្រភព៖ BrightSide