ការចាក់សាក់បែបសាមញ្ញៗចំនួន ៣០ ដោយអតីតអ្នកធ្វេីគំនូរជីវចលជនជាតិទួរគី ដែលអាចធ្វេីឱ្យអ្នកចង់បានមួយនៅលើស្បែកដែរ

លោក Ahmet Cambaz មានការចាប់ផ្តើមយឺតនៅក្នុងជំនាញសាក់រូប ប៉ុន្តែបានបង្ហាញខ្លួនរបស់គាត់ដែលជាវិចិត្រករពូកែប្រេីទឹកខ្មៅដ៏អស្ចារ្យរួចទៅហើយ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការអស់រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ លេីការងារគំនូរជីវចល សម្រាប់ទស្សនាវដ្តីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល នៅឆ្នាំ២០១៣ ភរិយារបស់គាត់ហាក់ដឹងពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ គាត់បានអោយឧបករណ៍ចាក់សាក់មួយកំផ្លេ ពេលនោះហេីយទេពកោសល្យពិតរបស់គាត់បានចាប់ផ្តើមរះឡេីង។

ការរចនាម៉ូដដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញហើយប្លែកពីគេ ជាងនេះទៅទៀតយេីងមានអារម្មណ៍ប្លែក ហេីយបានរំលឹកអំពីសៀវភៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់អានពេលពីនៅក្មេង។

សូមរីករាយជាមួយការងារដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកជំនាញសាក់រូបជនជាតិទួរគីខាងក្រោមនេះ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Instagram

#1

Ahmet Cambaz 1

#2

Ahmet Cambaz 2

#3

Ahmet Cambaz 3

#4

Ahmet Cambaz 4

#5

Ahmet Cambaz 5

#6

Ahmet Cambaz 6

#7

Ahmet Cambaz 7

#8

Ahmet Cambaz 8

#9

Ahmet Cambaz 9

#10

Ahmet Cambaz 10

#11

Ahmet Cambaz 11

#12

Ahmet Cambaz 12

#13

Ahmet Cambaz 13

#14

Ahmet Cambaz 14

#15

Ahmet Cambaz 15

#16

Ahmet Cambaz 16

#17

Ahmet Cambaz 17

#18

Ahmet Cambaz 18

#19

Ahmet Cambaz 19

#20

Ahmet Cambaz 20

#21

Ahmet Cambaz 21

#22

Ahmet Cambaz 22

#23

Ahmet Cambaz 23

#24

Ahmet Cambaz 24

#25

Ahmet Cambaz 25

#26

Ahmet Cambaz 26

#27

Ahmet Cambaz 27

#28

Ahmet Cambaz 28

#29

Ahmet Cambaz 29

#30

Ahmet Cambaz 30

ប្រភព៖ BoredPanda