វិចិត្រករបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃដេីម្បីបង្កើតរូបចម្លាក់ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយប្រេីដេីមឈេីឬវល្លិ

នៅក្នុងសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យនៃការលះបង់ចំពោះសិល្បៈរបស់គាត់។ វិចិត្រកររូបចម្លាក់ ស្ពែនស៊ើរប៊េស(Spencer Byles) បានចំណាយពេលមួយឆ្នាំដើម្បីបង្កើតរូបចម្លាក់ស្រស់ស្អាតចេញពីធម្មជាតិ និងវត្ថុធាតុដើមនៅទូទាំងព្រៃរដែលនៅប៉ាត់​រប៉ាយ​នៅក្នុងព្រៃ ឡាកូសស៊ូលូប(La Colle Sur Loup) ជាកន្លែងដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ វីលែនយូវបប៊ូប(Villeneuve Loubet) និងមីហ្គិន(Mougins)។ គាត់ធ្វេីរូបទាំងនោះចេញមកដោយប្រេីធាតុផ្សំនៃមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិនៅក្បែរគាត់ និងស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់។

គំរោងរបស់លោកបេលស៍(Byles) គឺជារឿងសម្ងាត់។ មធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអ្នកឃើញរូបទាំងនោះគឺដោយចូលទៅក្នុងព្រៃហើយរកវាដោយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំស្រមៃថាការមានរចនាសម្ព័ន្ធដ៏អស្ចារ្យបែបនេះនៅក្នុងព្រៃ គឺប្រាកដជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ frenchforestsculptures.blogspot.fr | Facebook (h/t: mymodernmet)

#1

Forest Land Art Nature 1

#2

Forest Land Art Nature 2

#3

Forest Land Art Nature 3

#4

Forest Land Art Nature 4

#5

Forest Land Art Nature 5

#6

Forest Land Art Nature 6

#7

Forest Land Art Nature 7

#8

Forest Land Art Nature 8

#9

Forest Land Art Nature 9

#10

Forest Land Art Nature 10

#11

Forest Land Art Nature 11

#12

Forest Land Art Nature 12

#13

Forest Land Art Nature 13

#14

Forest Land Art Nature 14

#15

Forest Land Art Nature 15

#16

Forest Land Art Nature 16

ប្រភព៖ BoredPanda