ជាងចម្លាក់ជនជាតិជប៉ុនបង្ហាញពីរបៀបដែលគាត់ឆ្លាក់រូបពីឈឺ

រូបចម្លាក់ឈើប្រណីតទាំងនេះធ្វើឡើងដោយជាងចម្លាក់ជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះ Yoshitoshi Kanemaki អ្វីដែលធ្វេីអោយកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនោះនៅពេលដែលអ្នកបានឃើញពីលទ្ធផលនៃការងារនេះ។ សម្រាប់រូបចម្លាក់ចុងក្រោយបង្អស់របស់គាត់ដែលជារូបក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់ដែលមានមុខ ១២។ Kanemaki បានថតរូបថតជាច្រេីនដែលបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃរូបចម្លាក់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Behance | Facebook | bunkyo-art.co.jp (h/t: juxtapoz)

#1

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 1

#2

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 2

#3

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 3

#4

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 4

#5

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 5

#6

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 6

#7

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 7

#8

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 8

#9

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 9

#10

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 10

#11

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 11

#12

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 12

#13

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 13

#14

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 14

#15

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 15

#16

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 16

#17

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 17

#18

Surreal Wooden Sculpture Art Yoshitoshi Kanemaki 18

ប្រភព៖ BoredPanda