សោភ័ណភាពនំខេកទាំង៣០របស់អ្នកធ្វេីនំជនជាតិកាណាដានេះពិតជាអស្ចារ្យ

នំខេកទាំងនេះឆ្ងាញ់ ហេីយគួរឱ្យស្រលាញ់ទៀត។ ខ្ញុំអាចនិយាយអំពីនំខេករឺរូបកូនឆ្កែប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំកំពុងនិយាយទាំងពីរនឹង។

ដាស៊ី(Darci)មកពីទីក្រុង Canmore ក្នុងទីក្រុងអាល់ប៊ឺតា(Alberta) ប្រទេសកាណាដា គឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការរចនា និងដុតនំសម្រាប់ពិធីមង្គលការ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ អ្នកលេងអ៊ីនធឺណេតជាច្រេីនមានការចាប់អារម្មណ៏ចំពោះនំខេករបស់នាងពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វឆ្កែតូចៗដែលលួចខាំនំខេក។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ kakecanmore.com | Facebook | Instagram

#1

Cake 1

#2

Cake 2

#3

Cake 3

#4

Cake 4

#5

Cake 5

#6

Cake 6

#7

Cake 7

#8

Cake 8

#9

Cake 9

#10

Cake 10

#11

Cake 11

#12

Cake 12

#13

Cake 13

#14

Cake 14

#15

Cake 15

#16

Cake 16

#17

Cake 17

#18

Cake 18

#19

Cake 19

#20

Cake 20

#21

Cake 21

#22

Cake 22

#23

Cake 23

#24

Cake 24

#25

Cake 25

#26

Cake 26

#27

Cake 27

#28

Cake 28

#29

Cake 29

#30

Cake 30

ប្រភព៖ BoredPanda