ធ្វេីជាគ្រូពេទ្យមិនមែនស្រួលទេ មេីលតែរូបទាំងអស់នេះទៅដឹងហេីយ អញ្ចឹងកុំបន្ទោសពេទ្យពេក

បន្ទាប់ពីប្លុករបស់ម៉ិកស៊ិកបានបង្ហោះរូបភាពនិស្សិតពេទ្យម្នាក់កំពុងដេកនៅខាងក្រោយតុនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងម៉ុនតេរី ប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ ហើយមានគេរិះគន់នាងថាមិនធ្វើការងាររបស់នាង។ វេជ្ជបណ្ឌិតនៅជុំវិញពិភពលោកបានការការពារជនរងគ្រោះនៃសាលាពេទ្យនេះ តាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពរបស់ពួកគេដែលបានដេកនៅឯកន្លែងធ្វើការក្នុងកំឡុងពេលរវល់ខ្លាំងរបស់ពួកគេ។

រូបភាពទាំងនេះនឹងត្រូវបានគេបង្ហោះជាមួយ hashtag #YoTambienMeDormi។ ការមេីលថែអ្នកអ្នកជំងឺ គឺមិនត្រូវការត្រឹមតែជំនាញជាវេជ្ជបណ្ឌិតប៉ុណ្ណោះទេ គឺវាទាមទារឱ្យអ្នកចេះអត់ធ្មត់ អត់ងងុយ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមជារឿយៗផងដែរ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ BBC

#1

Sleeping Overworked Doctors 1

#2

Sleeping Overworked Doctors 2

#3

Sleeping Overworked Doctors 3

#4

Sleeping Overworked Doctors 4

#5

Sleeping Overworked Doctors 5

#6

Sleeping Overworked Doctors 6

#7

Sleeping Overworked Doctors 7

#8

Sleeping Overworked Doctors 8

#9

Sleeping Overworked Doctors 9

#10

Sleeping Overworked Doctors 10

#11

Sleeping Overworked Doctors 11

#12

Sleeping Overworked Doctors 12

#13

Sleeping Overworked Doctors 13

#14

Sleeping Overworked Doctors 14

#15

Sleeping Overworked Doctors 15

#16

Sleeping Overworked Doctors 16

#17

Sleeping Overworked Doctors 17

#18

Sleeping Overworked Doctors 18

#19

Sleeping Overworked Doctors 19

#20

Sleeping Overworked Doctors 20

#21

Sleeping Overworked Doctors 21

#22

Sleeping Overworked Doctors 22

#23

Sleeping Overworked Doctors 23

#24

Sleeping Overworked Doctors 24

#25

Sleeping Overworked Doctors 25

#26

Sleeping Overworked Doctors 26

#27

Sleeping Overworked Doctors 27

#28

Sleeping Overworked Doctors 28

#29

Sleeping Overworked Doctors 29

#30

Sleeping Overworked Doctors 30

#31

Sleeping Overworked Doctors 31

#32

Sleeping Overworked Doctors 32

#33

Sleeping Overworked Doctors 33

#34

Sleeping Overworked Doctors 34

#35

Sleeping Overworked Doctors 35

#36

Sleeping Overworked Doctors 36

#37

Sleeping Overworked Doctors 37

#38

Sleeping Overworked Doctors 38

#39

Sleeping Overworked Doctors 39

#40

Sleeping Overworked Doctors 40

ប្រភព៖ BoredPanda