នេះជារបៀបដែលសត្វករវែងដេក

សូមក្រឡេកមើលរូបភាពសត្វករវែងទាំងនេះពីព្រោះអ្នកមិនងាយបានឃេីញវាកំពុងដេកនោះទេ។ តាមពិតទៅ ទោះបីជាសត្វនេះខ្ពស់ជាងគេក៏ដោយក៏សត្វករវែងនេះ ដេកខ្លីបំផុតជាមធ្យមវាដេកត្រឹមតែ៣០នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។ ហើយនៅពេលដែលពួកគេដេក ជាធម្មតាវាដេកត្រឹមតែពីរបីនាទីប៉ុណ្ណោះ។ រហូតមកដល់ទសវត្សឆ្នាំ ១៩៥០ អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាសត្វទាំងនេះមិនដេក។

ដូច្នេះខណៈពេលដែលសត្វនេះកំពុងដេក វាមើលទៅដូចជាមិនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នោះទេ ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចទេដែលបានឃេីញវាកំពុងដេក។

#1

Sleeping Giraffes 1

#2

Sleeping Giraffes 2

#3

Sleeping Giraffes 3

#4

Sleeping Giraffes 4

#5

Sleeping Giraffes 5

#6

Sleeping Giraffes 6

#7

Sleeping Giraffes 7

#8

Sleeping Giraffes 8

#9

Sleeping Giraffes 9

#10

Sleeping Giraffes 10

#11

Sleeping Giraffes 11

#12

Sleeping Giraffes 12

#13

Sleeping Giraffes 13

ប្រភព៖ BoredPanda