ស្នាមសាក់រូបផ្កាស្អាតអស្ចារ្យ ​ដែលស្រីៗភាគច្រើនប្រាថ្នាចង់បាន!

សម័យនេះទៅហើយការចាក់សាក់  មិនមែនជារឿងដែលត្រូវបានគេរើសអើងដូចជាពេលមុនៗនោះឡើយ ​ព្រោះសម័យនេះជាសម័យទំនើប ​សម័យបើកទូលាយ ឯអ្នកមានស្នាក់សាក់មិនប្រាកដថាជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយ ​ដោយការចាក់សាក់គឺជាសិល្បៈមួយប៉ុណ្ណោះ ​ដែលថែមទាំងអាចជួយបង្កើនសម្រស់ទ្វេរឡើង។

ជាក់ស្តែងមិនថាមនុស្សប្រុសទេ ​សូម្បីតែមនុស្សស្រីក៏និយមចាក់សាក់ដូចគ្នាដែរ ​ដែលមនុស្សស្រីភាគច្រើនចាក់សាក់បែបស្រស់ស្អាត ​ខ្ជូតៗមើលទៅគួរឱ្យស្រលាញ់ ដោយការចាក់សាក់ពេញនិយមជាងគេរបស់មនុស្សស្រីនោះគឺ ការចាក់សាក់រូបផ្កា  ផ្កាកុលាបនោះតែម្តង។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះមកតាមដានរូបសាក់ផ្កាស្អាតៗ ​ដែលសុភាពនារីភាគច្រើនប្រាថ្នាចង់បានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

cr. dahong_tattoo

52601939_684278881987002_1197275666232377344_n

52908210_989401271266373_2848416198968737792_n

52918071_989400947933072_8185463966818893824_n

52923183_989401184599715_5563048994210316288_n

52983710_989401391266361_761060121722748928_n

52989952_989400997933067_4588812560207183872_n

53013931_989401937932973_6701633816378736640_n

53060154_989401057933061_4585691931459190784_n

53072457_989402037932963_4984732369358422016_n

53080103_989401431266357_6746181985971994624_n

53091890_989401854599648_1008695476309983232_n

53096688_989401781266322_8484740135567491072_n

53110508_989402271266273_4025579027275186176_n

53111136_989401317933035_5297946767839461376_n

53206759_989402141266286_4048425672014561280_n

53224132_989402084599625_5697890312806989824_n

53313372_989402227932944_2355255461197905920_n

53352596_989401624599671_6285221111940513792_n

53429999_989401594599674_2332918753630617600_n

53458978_989401017933065_3995379699172769792_n

53502708_989401091266391_5890858352988127232_n

53519657_989401534599680_151312037140496384_n

53525880_989402007932966_2070644965087641600_n

53531843_989401897932977_5521643224554274816_n

53597414_989402174599616_4111341892019421184_n

53603284_989401811266319_8777092731135590400_n

53613666_989401471266353_8962157653534965760_n

53660846_989401221266378_2020692721613668352_n

53788242_989401351266365_8334885728722878464_n

53790560_989401721266328_3781436043740315648_n

53911484_989401121266388_161951190823731200_n