បន្ទាប់ពីដេីរតួរស្លាប់២៣ដងរួចមក លោក Sean Bean បដិសេធមិនចង់ដេីរតួរស្លាប់ទៀតទេហេីយបានបដិសេធដេីរតួររឿងមួយចំនួន

អ្នកប្រហែលជាស្គាល់លោក ស៊ានប៊ីន(Sean Bean) ជាតួសម្តែងដែលបានស្លាប់នៅគ្រប់ខ្សែភាពយន្ត ឬ ទូរទស្សន៍ដែលគាត់សម្តែង។ គាត់ដេីរតួរជា Ned Stark នៅក្នុង The Game of Thrones ស្លាប់។ ដេីរតួរជា Boromir នៅក្នុងរឿង The Lord of the Rings ស្លាប់។

ដេីរតួរជា Alec នៅក្នុងរឿង GoldenEye ស្លាប់។ តារាសម្តែងដែលបានស្លាប់ទាំង ២៣ ដងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាននិយាយថា គាត់នឹងមិនសម្តែងតួរណាដែលត្រូវស្លាប់ទៀតនោះទេ។

#1

Sean Bean 1

#2

Sean Bean 2

#3

Sean Bean 3

#4

Sean Bean 4

#5

Sean Bean 5

#6

Sean Bean 6

#7

Sean Bean 7

នេះជាបញ្ជីឈ្មោះតួអង្គដែលលោក Sean Bean បានសម្តែងតែស្លាប់៖

 • Ranuccio “Caravaggio” (1986)
 • German Soldier “War Requiem” (1989)
 • Tadgh McCabe “The Field” (1990)
 • Carver Doone “Lorna Doone” (1990)
 • [Robert Lovelace “Clarissa” (1991)
 • Gabriel Lewis “Screen One: Tell Me That You Love Me” (1991)
 • Sean Miller”Patriot Games” (1992)
 • Lord Richard Fenton “Scarlett” (1994)
 • Alec Trevelyan “Goldeneye” (1995)
 • Dave Toombs “Airborne” (1998)
 • Jason Locke “Essex Boys” (2000)
 • Patrick Koster “Don’t Say a Word” (2001)
 • Boromir “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (2001)
 • Cleric Errol Partridge”Equilibrium” (2002)
 • Robert Aske “Henry VIII” (2003)
 • Dr. Merrick “The Island” (2005)
 • John Ryder “The Hitcher” (2007)
 • Bryant “Outlaw” (2007)
 • Loki “Far North” (2007)
 • John Dawson “Red Riding: 1974” (2008)
 • Pyke Kubic / Reese Kubic “Ca$h” (2010)
 • Ulrich”Black Death” (2010)
 • Markus Kane “Death Race 2” (2010)
 • Jones “Age of Heroes” (2011)
 • Lord Eddard “Ned” Stark “Game of Thrones: Baelor” (2011)
 • Harry “Silent Hill: Revelation” (2012)
 • Frank Stinson “Wicked Blood” (Bad Blood) (2014)
 • Inspector John Marlott “The Frankenstein Chronicles: Lost and Found” (2015)
 • Regis Lucis Caelum “Kingsglaive: Final Fantasy XV” (2016; animated)

ប្រភព៖ BoredPanda