សហគមន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាករស់នៅជារង្វង់ៗ

មានទីប្រជុំជនជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានគ្រោងទុកយ៉ាងពិសេស ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រេីនភ្ញាក់ផ្អេីល។ ដោយមានជំនួយពីផ្កាយរណប និងការថតរូបពីលើអាកាស យើងអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលអាគារទាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ឡេីងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងតំបន់។

ទេសភាពមួយក្នុងចំណោមទេសភាពដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះ គឺមាននៅ Brøndby Haveby ឬ ទីក្រុង Brøndby Garden។ សហគមន៍មួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុង Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាក ដែលគេហៅទីក្រុងនេះជា៖ «ទីក្រុងសួនច្បារ» នេះគឺជាកន្លែងដែលមាននៃសួនច្បារសហគមន៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានការរៀបចំរាងជារង្វង់ប្លែកៗ។

#1

Gardens 1

#2

Gardens 2

#3

Gardens 3

#4

Gardens 4

#5

Gardens 5

#6

Gardens 6

ប្រភព៖ BoredPanda