ពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែន! ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបង្កេីតបំពងបឺតដោយប្រេីចំបេីងដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក

តើអ្នកដឹងទេថា របាំបាឡេ ខោខូវប៊យ និងវ៉ែនតាវ៉ែនតា មានចំណុចរួមអ្វីខ្លះ? ទាំងអស់គឺត្រូវបានបង្កើតនៅអ៊ីតាលី។ ឥឡូវនេះនិមិត្តសញ្ញាអ៊ីតាលីមួយទៀតកំពុងបង្កើតដែលជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានដ៏ធំមួយ។ ក្នុងពេលដែលពិភពលោកស្វែងរកវិធីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក ចំបើងតាអាចជាដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អមួយ។

#1

Pasta Straws 1

#2

Pasta Straws 2

#3

Pasta Straws 3

#4

Pasta Straws 4

#5

Pasta Straws 5

#6

Pasta Straws 6

#7

Pasta Straws 7

ប្រភព៖ BoredPanda