ម៉ូតកែវស្អាតៗប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ពិធិប្រកួតរចនាម៉ូត Teapot ឬកែវ ឬកញ្ចក់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ នេះមានវិចិត្រករជាច្រើនប្រទេសមកចូលរួម ហើយក្នុងអត្តបទនេះដែរ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមលើកយកស្នាដៃរបស់វិចិត្រករម្នាក់ដែលជាជនជាតិ អ៊ុយក្រែន ដែលមហាជនភាគច្រើនស្រលាញ់ពេញចិត្តនូវម៉ូតទាំងអស់នេះ។

តោះមកមើលការចរនារបស់ជនជាតិ អ៊ុយក្រែននេះទាំងអស់គ្នា ថាតើគួរអោយចាប់អារម្មណ៏ដល់កំរិតណា។

Hand-Painted-Glass-Teapots-Mugs-Plates-Vita-Vitraaze