រូបថតទាំងនេះនឹងបង្ហាញថាយើងប្រែទៅជាបែបណាបេីញាំស្រាអស់ ១ ២ និង ៣ កែវ

ភាគច្រើនពេលយើងចូលរួមពិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីផ្សេងៗយេីងតែងតែញាំស្រា។ តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាអ្នកនឹងមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីញាំស្រាពីរឬបីកែវ? អ្នកថតរូបជនជាតិប្រេស៊ីល Marcos Alberti បានធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

ចំពោះពិសោធន៍ដ៏ប្លែកនេះ លោកម៉ាកូសដែលជាអ្នកជំនាញថតរូប ហេីយរួមផ្សំជាមួយនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់គាត់៖ ដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិ ថតរូប ញាំស្ រានិងជជែកគ្នាលេងយូរៗ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៅស្ទូឌីយោរបស់គាត់ ដែលជាកន្លែងដែលគាត់បានថតរូបមុនញាំស្រា និងក្រោយញាំស្រា។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់បាននាំឱ្យមានគម្រោងថតរូបមួយដែលមានឈ្មោះថា “3 Glasses Later”។

#1

3 Glasses Later 1

#2

3 Glasses Later 2

#3

3 Glasses Later 3

#4

3 Glasses Later 4

#5

3 Glasses Later 5

#6

3 Glasses Later 6

#7

3 Glasses Later 7

#8

3 Glasses Later 8

#9

3 Glasses Later 9

#10

3 Glasses Later 10

#11

3 Glasses Later 11

#12

3 Glasses Later 12

#13

3 Glasses Later 13

#14

3 Glasses Later 14

#15

3 Glasses Later 15

#16

3 Glasses Later 16

#17

3 Glasses Later 17

#18

3 Glasses Later 18

#19

3 Glasses Later 19

#20

3 Glasses Later 20

#21

3 Glasses Later 21

សូមអោយមានសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នា។