ដូចអីដូចម្លឹងៗ ? ​តារាហ្វេសប៊ុកជំនាញ ​Make Up តុបតែង ​Cosplay តាមតួអង្គល្បីៗដូចខ្លាំងស្ទើរចំណាំមិនបាន – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

ដូចអីដូចម្លឹងៗ ? ​តារាហ្វេសប៊ុកជំនាញ ​Make Up តុបតែង ​Cosplay តាមតួអង្គល្បីៗដូចខ្លាំងស្ទើរចំណាំមិនបាន

បរទេស៖ ការ ​Make  Up  តុបតែងផ្ទៃមុខឱ្យបានស្អាតភាគច្រើនជាចំណង់ចំណូលចិត្តធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រី ​ដោយមានអ្នកខ្លះថែមទាំងមានជំនាញទេពកោសល្យខ្លាំងអាចតុបតែងផ្ទៃមុខឡើងដូចតួល្បីៗដែលខ្លួនឯងស្រលាញ់ទៀតផង។

ជាក់ស្តែង Alyson Tabbitha គឺជាជាងតុបតែងមុខ​ម្នាក់ បានធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើល ​ដោយជារឿយៗនាងតែងតែធ្វើការផាត់មុខ ​និងតុបតែងស្លៀកពាក់ ​Cosplay  តាមតួអង្គល្បីៗនៅក្នុងសាច់រឿងជាច្រើនដែលការតុបតែងមួយៗសុទ្ធតែដូចខ្លាំងតែម្តងស្ទើរតែចាប់ច្រលំ។

នៅក្នុងនោះតួល្បីៗដែលនាង  បានធ្វើការតុបតែងតាមមានដូចជា ​Maleficent  ,Joker  ,Aquament , IronMan , Elsa , Captain Jack Sparrow , Edward Scissorhands, Leeloo From The Fifth Element , Lestat From Interview With A Vampire, Female Titan From Attack On Titan, Wonder Woman,Gaara From Naruto,  Skeleton Dragon, Vincent Valentine From Final Fantasy, Yuna From Final Fantasy, Talon Widowmaker From Overwatch, Lightning From Final Fantasy, Widowmaker From Overwatch, Queen Padmé Amidala From Star Wars, Rikku From Final Fantasy X, Mr. Brightside (miss Atomic Bomb),Paine From Final Fantasy X-2,  Lightning From Final Fantasy Xiii, An Elf, Lulu From Final Fantasy X, Aranea Highwind From Final Fantasy Xv, Elizabeth Swann From Pirates Of The Caribbean និងតួល្បីៗជាច្រើនទៀត។

គួរឱ្យដឹងផងដែរថា Alyson Tabbitha ត្រូវបានគេដឹងថាមានម្តាយជាអ្នកសម្តែងដ៏មានជំនាញម្នាក់ ​ហើយកាលពីតូចម្តាយរបស់នាងតែងតែតុបតែងផ្ទៃមុខ ​និងស្លៀកពាក់ ​Cosplay  ឱ្យនាងយ៉ាងប្លែកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃ  Halloween  ម្តងៗ ដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឱ្យនាងដក់ជាប់នូវការតុបតែងបែបនេះរហូតស្រលាញ់ជំនាញ ​Make Up  និងក្លាយជាអ្នកជំនាញតុបតែងផ្ទៃមុខអាជីពដ៏មានសមត្ថភាពម្នាក់តាំងពីឆ្នាំ ​២០១៤ ផងដែរ៕

រក្សាសិទ្ធអត្ថបទ៖ Kalib9

ប្រភពរូបភាព៖ Alyson Tabbitha

13690747_1026836534089939_2244720162835724583_n

40160112_1829298770510374_4205387515294646272_n

49114136_1992841210822795_8973920027065450496_n

59768312_2181662381940676_8477873633912422400_n

60876662_2210745789032335_9009497899762974720_n

61625621_2228851367221777_547334538959781888_n

65386445_2262668607173386_3073902183872200704_n

67247707_2307062369400676_5572137651814793216_n

67943061_2342638635843049_8869175189284323328_n

68978460_2380847962022116_7711060837288378368_n

72260457_422975775030189_4914233784024432640_n

72352015_422975688363531_5133166872899878912_n

72407972_422975821696851_1628257638473007104_n

72441951_422976121696821_3067152775910522880_n

72458986_422976288363471_3103951351328014336_n

72469634_422976435030123_5817512195746955264_n

72478669_422976015030165_3330443926241804288_n

72553963_422976535030113_4964534680058593280_n

72632303_422976328363467_8506854600052047872_n

72718201_422976495030117_2566614899232866304_n

72731480_422975728363527_4561756881877467136_n

72803432_422975668363533_748785629176791040_n

72923369_422975858363514_6216958950437289984_n

73075252_422976398363460_5014968565460107264_n

73270395_422976175030149_120924104139210752_n

73320458_422975915030175_7311774688605110272_n

73358320_422976058363494_7963615879344685056_n

73546205_422976225030144_3259891134125572096_n

74218939_422975955030171_7744602612019757056_n

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 1 5953aadfe0a39__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 7 5953aaef3017c__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 8 5953aaf1b4ea5__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 9 5953aaf63157d__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 10 5953aaf8bf482__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 11 5953aafae64f2__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 12 5953aafd54ecc__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 13 5953aaff8cb81__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 14 5953ab019b814__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 15 5953ab03d575c__700 (1)

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 15 5953ab03d575c__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 16 5953ab06316e3__700 (1)

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 16 5953ab06316e3__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 17 5953ab0873706__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 19 5953ab0c28e88__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 20 5953adb5e8535__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 21 5953af0c4c6d6__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 22 5953afd32f268__700

Video Game Anime Cosplay Alyson Tabbitha 50 59edb0f500868__700