នេះបានចំជាកំពូលកូន!​ អ្នកដែលទើបរៀបការ ហើយចង់បានកូនត្រៀមខ្លួនអោយហើយទៅ!

ថ្វីត្បិតតែកូនតូចៗអាចធ្វើអោយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេមានភាពស្មុកស្មាញបន្តិចមែន ប៉ុន្តែពួកគេប្រៀបបានទៅនឹង ឳសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយសំរាប់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេមកពីធ្វើការហត់នឿយ គឺកូនតូចៗនេះហើយបានធ្វើអោយគាត់បានធូរស្បើយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតកូនតូចៗគឺជាប្រភពនៃសុភមង្គលដែលគ្មានដែនកំណត់។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អសូមមើលក្មេងទាំងនេះ ហើយពួកគេនឹងធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយភ្លាម។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

10

#10

11

#11

12

#12

13

#13

14

#14

15

#15

16

#16

17

#17

18

#18

19

#19

20

#20

21

#21

22

តើអ្នកមានរូបថតក្មេងគួរឱ្យស្រលាញ់ដែរ ឬទេ? ចែករំលែកពួកគេនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side