នៅពេលដែលអ្នកឈានដល់ភាពយុវវ័យសម្ពាធផ្លូវចិត្តតែងតែកើតមាន!

ឈានមកដល់ភាពជាយុវវ័យ​អាចនឹងមានរឿងជាច្រើនធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវចិត្ត ដែលនោះអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាការសិក្សា ការងារ ស្នេហា ការរស់នៅ ជាដើម។ យុវជនគ្រប់រូបមានអាការៈប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តក្នុងលក្ខណះខុសពីគ្នា ឬអាចស្រដៀងគ្នាផងដែរ។ យោងតាមការសង្កេតនៃចិត្តវិទ្យាឃើញថា ក្រុមក្មេងវ័យជំនង់មានការប្រែប្រួលក្នុងពេលទទួលរងសម្ពាធពីនរណាម្នាក់។

សកម្មភាពសាមញ្ញដែលជាអាការៈប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តមានដូចជា៖

  • មិនសូវនិយាយស្តី៖ ចូលចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ មិនសូវមាត់ករ ងាយធុញថប់។

11

  • ងាយប៉ះទង្គិច៖ ងាយប្រតិកម្មនឹងសម្តីពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន។

2

  • រឹងរូសខ្លាំង៖ មិនស្តាប់សម្តីអ្នកដទៃ ចូលចិត្តធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯង។

3

  • ឯកា៖ មានអារម្មណ៍ថាតែលតោល គ្មានអ្នកយល់ចិត្ត។

4

  • ឆាប់ស្រ្តេស៖​ មានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ ពិបាកសម្រេចចិត្ត គិតអ្វីមិនចេញ។

5

  • ពិបាកចិត្តគ្មានមូលហេតុ៖ មានអារម្មណ៍ថា តានតឹង ហត់នឿយគ្រប់រឿង។

6

 

ដោយ៖ ស្រីណាង

កែសម្រួលដោយ៖ Serpent