តោះ! រៀន​ថតរូបភាពប្លែកៗពីអ្នកជំនាញថតរូប

ប្រសិនបើអ្នករៀនថតរូបជាលើកដំបូង វាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការ រកវិធីច្នៃប្រឌិតដើម្បីថតរូបអោយបានស្អាត និងមានមានស្ទីលប្លែកៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជំនាញ នេះគឺជាជំនាញដែលអ្នកអាចរៀនបាន ហើយអនុវត្តដើម្បីអោយមានភាពស្ទាត់ជំនាញ ។ មានជាងថតរូបដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនរូប ដែលអ្នកអាចរៀនសូត្រតាមបាន នៅលើបណ្តាញសង្គម។ ដូច្នេះ យើងនឹងក្រឡេក មើលរូបថតស្អាតៗ ថតដោយជាងជំនាញម្នាក់ ដែលគាត់ថតដោយប្រើប្រាស់ គំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលរូបភាព និងវិធីដែលគាត់ដែលគាត់ធ្វើ ដើម្បីឱ្យអាចរៀន និង ប្រើបច្ចេកទេសដូចគ្នាដើម្បីថតរូបស្អាតៗខ្លួនឯង។ អ្នកក៏អាចចូលទៅក្នុង Instagram របស់គាត់ឈ្មោះ Jordi Koalitic  ដើម្បី មើលរូបភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ជាច្រើន។

#1

Creativep1

#2

Creativep3

#3

Creativep5

#4

Creativep7

#5

Creativep9

Creativep10

 

By Geo

Credit Photo: Jordi Koalitic