គំនិតមិនល្អទាំង ១១ ដែលតែងតែស្ថិតក្នុងការគិតរបស់មនុស្សសព្វថ្ងៃ

គំរូអាក្រក់គឺវាមិនត្រឹមតែជាពាក្យប៉ុន្តែវាជារឿងអយុត្តិធម៌ ការប្រកាន់ឈ្លោះទាស់ទែងនិងការឈឺចាប់ដែលមនុស្សលោកបង្កើតឡើងដោយមិនបានគិតគូរពិចារណាពីបញ្ហារទាំងនោះឡើយ។

ប៉ុន្តែBright Side ជឿរជាក់ថានិងមានការផ្លាស់ប្តូរពីភាពអាក្រក់មកជាល្អវិញតាមរយះអត្តចរិកនិងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។

1. យើងវាយតំលៃអត្តចរិករបស់មនុស្សតាមរយះការនិយមគិតរបស់អ្នក

2.យើងមើលសំបកក្រៅ​តែភាពពិតនៅខាងក្នុងទោវិញទេ។

4. ចូលចិត្តសំដែងលួងលោមរឺនិយាយអោយតែរួចពីមាត់ ពួកយើងក៏ត្រូវការសុខសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដដែរ។

6. មនុស្សប្រុសត្រូវបានគេកោទសរសើរនៅពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារី ផ្ទុយពីនារីត្រូវបានគេមើលងាយមើលថោកទៅវិញនៅពេលគាត់មានសម្ពន័ស្នេហាជាមួយបុរស។

8. យើងអាចមើលឃើញទុក្ខសោករបស់មនុស្សដោយសំអាងទៅលើភេទរបស់មនុស្សដោយមិនមើលទៅលើអារម្មណ៏ពិតនោះឡើយ។

9. អត្តចរិកដូចគ្នាពីមនុស្សខខុសគ្នាហើយកូនរបស់យើងមានសកម្មភាពខុសគ្នាផងដែរ។

10. យើងរំពឹងអោយម្តាយរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ជាងប៉ារបស់យើង

តើអ្នកត្រូវបានគេតិះដៀលថាជាមនុស្សចោរម្សៀតដែររឺទេ​ ដោយសារមូលហេតុអ្វី?​ តើអាចប្រាប់យើងបានទេ?​សូនមសរសេរជាខាមិនខាងក្រោមដើម្បីជជែកលេងកំសាន្ត។

Illustrated by Natalia Okuneva-Rarakina for BrightSide.me