កំហុសទាំង ៧ ដែលអាចបណ្តាលអោយអ្នក បាត់បង់សម្រស់ដោយងាយ

ការជ្រើសរើសគ្រឿងលំអរសំរាប់អ្នកពិតជារឿងពិបាកហើយវាងាយនិងធ្វើអោយអ្នកបាត់បង់ភាពស្រស់ស្អាតផងដែរ។​ ផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកជ្រើសរើសគ្រឿងតុបតែងបានត្រឹមត្រូវនោះវាកាន់បង្កើនភាពទាក់ទាញ។

នៅក្នុងអត្តបទរបស់Bright Side មានការបង្ហាញពីរបៀបជ្រើសរើសគ្រឿងលំអរដែលសាកសមនិងទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់អ្នក និងភាពមិនសាកសមចំពោះការតុបតែងខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវ។

1.ការជ្រើសរើសក្រវិលដែលមិនសាកសមជាមួយទំរង់មុខរបស់អ្នក

2. កុំព្យាយាមពាក់សំលៀកបំពាក់ធំរឺចង្អៀតពេក

3. ស្លៀកពាក់ពាក់ទៅតាមអាយុកាលរបស់អ្នក​

4. ពាក់គ្រឿងលំអរច្រើនពេក

5. ពាក់សំលៀកបំពាក់ដែលសមរម្យទៅតាមកម្មវិធី

6. មិនទិញសំលៀកបំពាក់តំរូវរូបរាងខ្លួនឯង

អត្ថបទដោយ៖ ចាន់ណា