១៦រូបភាព ឃើញហើយអន់ចង់ ពីការកម្ម៉ង់ទិញផលិតផលអនឡាញ​ ជួបរឿងស្រងាកចិត្ត និយាយមិនចេញ!

ទីផ្សារអនឡាញក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅ។នៅសហរដ្ឋអាមេរិចឆ្នាំ២០១៨ប្រជាជនបានចំណាយពេលជិត៥ម៉ោងដើម្បីស្វែងរកផលិតផលដែលពួកគេចង់បានប៉ុន្តែបែរជាជួបរៀងមិនត្រូវចិត្តច្រើមជាង។ក្នុងករណីនេះផងដែរមានរឿងគួរអោយចង់សើចជាច្រើនដោយផលិតផលបានពីការកម្ម៉ងវាហួសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេពេក វាដូចជារូបដែលនិងបង្ហាញនៅខាងក្រោម។

Bright Side សូមដាក់បង្ហាញនូវរូបភាពដែលពួកគេធ្វើការទិញនៅលើពណ្តាញអនឡាញ

1. កម្ម៉ង់ទិញឈុតសំរាប់ពិធីជប់លាងសោះតែទទួលបានឈុតសំរាប់គីគីទៅវិញ។

2. កម្ម៉ង់បានខុសទំហំ​ស៊កបានតែជើងមួយជំហៀង

3. វែនតាតូចហួស

4. កម្ម៉ង់ស្រោមមុខរដូវរងារខុសពីរូប

5. កម្ម៉ង់បែបនេះបែរជាបានម៉ូតជប៉ុនទៅវិញ

6. ខុសស្រឡះបានម៉ូតស្រដៀងយោង!

7. ទិញចំអាវតូចដូចក្មេង

8. អាវរោមរងាខុសទ្រង់ទ្រាយ

9. មួកដូចតែអក្សរបែជាខុសទៅវិញ

10. ជើងខោវែងហួសប្រមាណ

11. ខោរឹបរាងពេក

12.មិនដូចគេស្លៀកសោះ

13. ថារបាំងមុខទៅគួរងោយខ្លាច ដល់តែពាក់ទៅរិតតែគួរអោយខ្លាច

14. ពណ៌ដិតជាងរូប

15. ទំហំហួសនិយាយ

16.ស្បៃមុខខកបំណង

Bonus: កម្ម៉ង់ទិញជាស្នែង​ បានជាត្រចៀកជ្រូកទៅវិញ

 

អត្តបទៈ​ចាន់ណា