សិស្សគំរូក្លាយជាជាងគំនូរប្រចាំថ្នាក់រៀនពេលធុញនឹងគ្រូបង្រៀន! ​ឃើញហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសុំអស់យោបល់ហ្មង

ជឿថាកាលពីនៅសិក្សា  មិនមែនសុទ្ធតែគ្រប់មុខវិជ្ជាយើងចូលចិត្តទាំងអស់នោះទេ ​មានគ្រូខ្លះធ្វើឱ្យសិស្សចង់រៀន ​គ្រូខ្លះមិនត្រឹមធ្វើឱ្យសិស្សធុញមិនចង់រៀននោះទេ ​ថែមទាំងងងុយគេងផងដែរ។

ជាក់ស្តែងតាមការតបតនៅក្នុងការមិនមានចិត្តចង់រៀនមួយនេះ ​សិស្សខ្លះមិនស្តាប់គ្រូបង្រៀននោះទេ ​សិស្សខ្លក៏គេងលក់ក្នុងថ្នាក់ ​សិស្សខ្លះក៏ជជែកគ្នាលេង ​តែមហាសិស្សខ្លះទៀតបែរជាគូរូបលេងលើសៀវភៅសិក្សារបស់ខ្លួនដើម្បីកែអផ្សុក និងការធុញទ្រាន់ទៅវិញ។

តោះ! ​ចង់ដឹងថាមហាសិស្សគូរូបអស់សំណើចអ្វីខ្លះលើសៀវភៅពួកគេ មកតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

#1.

1

#2.

2

#3.

3

#4.

4

#5.

5

#6.

6

#7.

7

#8.

8

#9.

9

#10.

10

#11.

11

#12.

12

#13.

13

#14.

14

#5.

15

#16.

16

ប្រភព៖ brightside.me