សត្វទាំង៨០នេះ អាចធ្វេីឱ្យអ្នករំសាយកង្វល់បានដោយសារសកម្មភាពរបស់គេ

ជាមួយនឹងសត្វរាប់លានប្រភេទដែលរស់នៅលើផែនដី ហេីយយេីងពិតជាអាចនិយាយបានថា សត្វទាំងនោះ គឺខ្លាំង និងចម្លែកៗ។ ឧទាហរណ៍តើអ្នកធ្លាប់លឺទេថាសត្វឆ្កែស្វាគមន៍គ្នាដោយការថើប? ឬខ្យាដំរីអាចបញ្ចេញពន្លឺកាំរស្មីយូវី?

ខណៈពេលដែលយើងភាគច្រើនចូលចិត្តរៀនអំពីការពិតបែបៗនេះ គ្មាននរណាម្នាក់អាចហាមឃាត់យើងពីការបង្កើតរឿងអ្វីៗជំនួសទៅពិភពចម្លែកៗទាំងនេះនោះទេ។

ដរាបណាអ្នកមិនរញ៉េរញ៉ៃ និងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិ គ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ឈប់អ្នកពីការលេងសើចតិចតួចចំពោះការបង្កើតរឿងខ្លះៗ និងភាពលំបាកខ្លះៗដែលសត្វទាំងនោះបានចូលរួម។ ជាក់ស្តែងនោះហើយជាអ្វីដែលគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅ subreddit ដែលគេហៅថា S**ttyAnimalFacts កំពុងធ្វើ។

គេទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកវីដេអូនិងរូបថតដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនិងគួរឱ្យស្រឡាញ់បំផុតរបស់សត្វ ហើយផ្គូរវាជាមួយ “អង្គហេតុ” ដែលធ្វើឱ្យមជ្ឈដ្ឋានទាំងមូលគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ reddit.com

#1

Lousy Animal Facts 1

#2

Lousy Animal Facts 2

#3

Lousy Animal Facts 3

#4

Lousy Animal Facts 4

#5

Lousy Animal Facts 5

#6

Lousy Animal Facts 7

#7

Lousy Animal Facts 8

#8

Lousy Animal Facts 9

#9

Lousy Animal Facts 10

#10

Lousy Animal Facts 11

#11

Lousy Animal Facts 12

#12

Lousy Animal Facts 13

#13

Lousy Animal Facts 14

#14

Lousy Animal Facts 15

#15

Lousy Animal Facts 17

#16

Lousy Animal Facts 18

#17

Lousy Animal Facts 19

#18

Lousy Animal Facts 20

#19

Lousy Animal Facts 21

#20

Lousy Animal Facts 22

#21

Lousy Animal Facts 23

#22

Lousy Animal Facts 24

#23

Lousy Animal Facts 25

#24

Lousy Animal Facts 26

#25

Lousy Animal Facts 27

#26

Lousy Animal Facts 28

#27

Lousy Animal Facts 29

#28

Lousy Animal Facts 30

#29

Lousy Animal Facts 31

#30

Lousy Animal Facts 32

#31

Lousy Animal Facts 33

#32

Lousy Animal Facts 34

#33

Lousy Animal Facts 35

#34

Lousy Animal Facts 36

#35

Lousy Animal Facts 37

#36

Lousy Animal Facts 38

#37

Lousy Animal Facts 39

#38

Lousy Animal Facts 40

#39

Lousy Animal Facts 41

#40

Lousy Animal Facts 42

#41

Lousy Animal Facts 43

#42

Lousy Animal Facts 44

#43

Lousy Animal Facts 45

#44

Lousy Animal Facts 46

#45

Lousy Animal Facts 47

#46

Lousy Animal Facts 48

#47

Lousy Animal Facts 49

#48

Lousy Animal Facts 50

#49

Lousy Animal Facts 51

#50

Lousy Animal Facts 52

#51

Lousy Animal Facts 53

#52

Lousy Animal Facts 54

#53

Lousy Animal Facts 55

#54

Lousy Animal Facts 56

#55

Lousy Animal Facts 57

#56

Lousy Animal Facts 58

#57

Lousy Animal Facts 59

#58

Lousy Animal Facts 60

#59

Lousy Animal Facts 61

#60

Lousy Animal Facts 62

#61

Lousy Animal Facts 63

#62

Lousy Animal Facts 64

#63

Lousy Animal Facts 65

#64

Lousy Animal Facts 66

#65

Lousy Animal Facts 67

#66

Lousy Animal Facts 69

#67

Lousy Animal Facts 70

#68

Lousy Animal Facts 71

#69

Lousy Animal Facts 72

#70

Lousy Animal Facts 73

#71

Lousy Animal Facts 74

#72

Lousy Animal Facts 75

#73

Lousy Animal Facts 76

#74

Lousy Animal Facts 77

#75

Lousy Animal Facts 78

#76

Lousy Animal Facts 80

ប្រភព៖​ BoredPanda