៤០រូបថតនៃរឿងគួរឱ្យអស់សំណើច និងចម្លែកៗដែលគេបានប្រទះឃើញនៅទីសាធារណៈ

មានផេកមួយនៅលេី Facebook និងInstagram ដែលបានប្រមូលរូបថងប្លែកៗនៅតាមទីសាធារណៈ។ ផេកនោះមានឈ្មោះថា Humans of Trolleybuses (Humans of Trūlai) ផ្តល់នូវការចាប់អារម្មណ៏ដែលមើលទៅមានភាពកំប្លែងៗនៅលេីឡានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ហើយវាពិតជាមានស្អាតអស្ចារ្យផងដែរ។

អ្នកបង្កើតទំព័រនេះមានឈ្មោះថា Rokas Stasevičius បាននិយាយថាគាត់បានចាប់ផ្តើមវាឡេីង បន្ទាប់ពីបានជួបរឿងគួរឱ្យចងចាំមួយ។ Rokas កំពុងជិះឡានដែលប្រេីអគ្គិសនីមួយ នៅពេលនោះមានអ្នកដំណើរម្នាក់ស្រវឹងស្រា ហេីយជក់បារីនៅខាងក្នុងនឹងទៀត ហេីយច្រៀងចំរៀងបទ chanson ហើយបន្ទាប់មកម្នាក់នឹងត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីយានយន្ត ម្នាក់នឹងបាននិយាយ goodbye ទៅលោក Rokas ជាមួយស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់គាត់ផងដែរ។ នេះពិតជាខ្លឹមសារសង្ខេបនូវអ្វីដែល Humans of Trolleybuses ធ្វេី។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Instagram | Facebook

#1

Humans Of Trolleybuses 1

#2

Humans Of Trolleybuses 2

#3

Humans Of Trolleybuses 3

#4

Humans Of Trolleybuses 4

#5

Humans Of Trolleybuses 5

#6

Humans Of Trolleybuses 6

#7

Humans Of Trolleybuses 7

#8

Humans Of Trolleybuses 8

#9

Humans Of Trolleybuses 9

#10

Humans Of Trolleybuses 10

#11

Humans Of Trolleybuses 11

#12

Humans Of Trolleybuses 12

#13

Humans Of Trolleybuses 13

#14

Humans Of Trolleybuses 14

#15

Humans Of Trolleybuses 15

#16

Humans Of Trolleybuses 16

#17

Humans Of Trolleybuses 17

#18

Humans Of Trolleybuses 18

#19

Humans Of Trolleybuses 19

#20

Humans Of Trolleybuses 20

#21

Humans Of Trolleybuses 21

#22

Humans Of Trolleybuses 22

#23

Humans Of Trolleybuses 23

#24

Humans Of Trolleybuses 24

#25

Humans Of Trolleybuses 25

#26

Humans Of Trolleybuses 26

#27

Humans Of Trolleybuses 27

#28

Humans Of Trolleybuses 28

#29

Humans Of Trolleybuses 29

#30

Humans Of Trolleybuses 30

#31

Humans Of Trolleybuses 31

#32

Humans Of Trolleybuses 32

#33

Humans Of Trolleybuses 33

#34

Humans Of Trolleybuses 34

#35

Humans Of Trolleybuses 35

#36

Humans Of Trolleybuses 36

#37

Humans Of Trolleybuses 37

#38

Humans Of Trolleybuses 38

#39

Humans Of Trolleybuses 39

ប្រភព៖ BoredPanda