បន្ទាប់ពីចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលទៅក្នុងចានទាំងអស់នេះ រូបគំនូរលាក់កំបាំងនឹងចេញមក

ការបោះពុម្ពបែប 3D បានកើតឡើងមួយរយៈមកហើយ។ រូបទាំងនោះមានដូចជាបក្សី ឬ ផ្ទះជាដេីម មានគេបានបង្កើតរូបដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននេះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបែប 3D នេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងធ្វេីវាដោយកាកោសផ្ទៃបាតរបស់វា។ ហើយខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះកំពុងជំរុញផលិតអាហារបែប 3D តែមានស្ទូឌីយោរចនាមួយនៅជប៉ុនបានសំរេចចិត្តបង្កើតអ្វីដែលអ្នកអាចដាក់ទឹកឱ្យចេញជារូបភាព។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ redestu.buyshop.jp | Instagram

#1

Dishes Sauce 1

#2

Dishes Sauce 2

#3

Dishes Sauce 3

#4

Dishes Sauce 4

#5

Dishes Sauce 5

#6

Dishes Sauce 6

#7

Dishes Sauce 7

#8

Dishes Sauce 8

#9

Dishes Sauce 9

#10

Dishes Sauce 10

#11

Dishes Sauce 11

#12

Dishes Sauce 12

#13

Dishes Sauce 13

ប្រភព៖​ BoredPanda