សត្វឆ្កែដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំង ៣០ក្បាល នៅពីក្រោយនៃសញ្ញា «ប្រយ័ត្នឆ្កែកាច» ឃេីញហេីយហួសចិត្ត

សត្វឆ្កែអាចបម្រើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់ ដោយស្វាគមន៍អ្នកណាម្នាក់ដោយការបក់កន្ទុយចុះឡេីងៗ និងកំចាត់កណ្តុរផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានករណីខ្លះពួកគេធ្វេីឱ្យម្ចាស់របស់ពួកគេនូវរឿងផ្ទុយពីនេះ គឺធ្វេីដូចជាឆ្កែយាម។ ដើម្បីកុំឱ្យមនុស្សចម្លែកចូលមកផ្តេសផ្តាសមានម្ចាស់ខ្លះបានដាក់ស្លាកសញ្ញា «ប្រយ័ត្នឆ្កែកាច» ដើម្បីឱ្យមនុស្សដឹងថាគួរតែដេីរទៅហួសល្អជាង។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតទាំង៣០នៃអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយស្លាកសញ្ញា «ប្រយ័ត្នឆ្កែកាច»។

#1

Cute Guard Dogs 1

#2

Cute Guard Dogs 2

#3

Cute Guard Dogs 3

#4

Cute Guard Dogs 4

#5

Cute Guard Dogs 5

#6

Cute Guard Dogs 6

#7

Cute Guard Dogs 7

#8

Cute Guard Dogs 8

#9

Cute Guard Dogs 9

#10

Cute Guard Dogs 10

#11

Cute Guard Dogs 11

#12

Cute Guard Dogs 12

#13

Cute Guard Dogs 13

#14

Cute Guard Dogs 14

#15

Cute Guard Dogs 15

#16

Cute Guard Dogs 16

#17

Cute Guard Dogs 17

#18

Cute Guard Dogs 18

#19

Cute Guard Dogs 19

#20

Cute Guard Dogs 20

#21

Cute Guard Dogs 21

#22

Cute Guard Dogs 22

#23

Cute Guard Dogs 23

#24

Cute Guard Dogs 24

#25

Cute Guard Dogs 25

#26

Cute Guard Dogs 26

#27

Cute Guard Dogs 27

#28

Cute Guard Dogs 28

#29

Cute Guard Dogs 29

#30

Cute Guard Dogs 30

ប្រភព៖​ BoredPanda