ពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ ជនជាតិចិនបានច្រានទម្លាក់សង្សារខ្លួនពីលើ

យោងតាម Page 0209©•••••ចិនសាហាវណាស់បបានច្រានទម្លាក់សង្សារខ្លួន(ជនជាតិខ្មែរ) ពីអាគារយ៉ាងខ្ពស់បណ្ដាលអោយស្លាប់ភ្លាមៗ។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 វេលាម៉ោង 2:00 រំលងអាធ្រាត។

ប្រយ័ត្នផង ជាពិសេសនារីៗខ្មែរដែលមានសង្សារជាជនជាតិចិន!

 

Photo_2019 11 14_09 46 28

Photo_2019 11 14_09 46 29

Photo_2019 11 14_09 46 30 (2)

Photo_2019 11 14_09 46 30

Photo_2019 11 14_09 46 3២2

ប្រភព៖ FB Random