នោះដឹងអត់ ស្រីៗខ្មែរយើងចង់បានប្តី ​ទាល់តែចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរគ្រឹះទាំងប៉ុន្មានមុខនេះជាមុនសិន !

ជាការពិតណាស់ ​បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះ សម័យមានការជឿនលឿន បុរស ​និងស្ត្រីមានសិទ្ធស្មើគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ តែទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណខ្មែរ ​នៅតែត្រូវចាស់ៗប្រកាន់ភ្ជាប់ភាគច្រើន ​នោះគឺស្ត្រីជាអ្នកមើលថែផ្ទះសម្បែង​ ជាពិសេសរឿងម្ហូបម្ហាបុរសជាស្វាមីតែម្តង។

ក្តីស្រលាញ់ពិតទោះបីជា ​សំខាន់ទៅលើក្តីស្រលាញ់ បេះដូង ​និងចិត្តស្មោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ​តែការចាប់ក្រពះបុរសម្នាក់ ​គឺចងជាប់ជាងបេះដូងទៅទៀត ​នោះគឺបានន័យថាយកចិត្តបុរសជាគូស្នេហ៍តាមរយៈម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ៗ តម្រូវចិត្តបុរសជាគូស្នេហ៍ដោយស្នាដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់។

ដូច្នេះហើយក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរ ​ទោះបីជាមានការងារល្អ ប្រាក់ខែខ្ពស់ និងតំណែងធំយ៉ាងណាក៏ដោយ ​អ្នកត្រូវតែចេះការងារស្ត្រីជាចាំបាច់ ​ជាពិសេសរឿងម្ហូបអាហារតែម្តង ​ទោះមិនមានពេលធ្វើរាល់ថ្ងៃ ​តែការធ្វើនៅពេលទំនេរ ​និងឱកាសកម្មវិធីពិសេសពិតជាធ្វើឱ្យបុរសជាស្វាមីរីករាយ ​រីកថ្លើមជាមិនខាន។

តោះ! ​ចង់បានប្តិ ​ស្រីៗសាកមករៀនធ្វើម្ហូបទាំងនេះទាំងអស់គ្នា តែបើបានចេះគ្រប់មុខផ្សេងទៀតរឹតតែល្អ ៖

66894589_2396524130618215_5111641759532711936_n

67066957_2396524383951523_8524119586897920000_n

67080991_2396524473951514_1054863097681936384_n

67082118_2396524180618210_6414535219944095744_n

67089626_2396524340618194_5333416970001842176_n

67134788_2396524007284894_1141262218881400832_n

67141317_2396524517284843_7039369690686160896_n

67160822_2396524283951533_6402125942734454784_n

67161102_2396524023951559_3838111285422063616_n

67170762_2396524497284845_6198155665219780608_n

67176580_2396524043951557_3104373357634650112_n

67183449_2396524693951492_6185794684917383168_n

67183662_2396524553951506_8215039704324636672_n

67196134_2396524770618151_700359327453544448_n

67248471_2396524063951555_7424005010138071040_n

67274072_2396524627284832_6848171241455484928_n

67299993_2396524320618196_2291825704838365184_n

67327923_2396524260618202_2697478077386063872_n

67330191_2396524103951551_485478690545729536_n

67340965_2396524437284851_9076804778935189504_n

67358376_2396524407284854_4779709034582245376_n

67388679_2396524537284841_7822592350462410752_n

67401977_2396524230618205_5526522500676059136_n

67430489_2396524453951516_2679703990886727680_n

67461623_2396524607284834_838802122156802048_n

67486623_2396524660618162_8915688418084651008_n

67666732_2396524360618192_6671846534553796608_n

67704667_2396524637284831_4409450512563306496_n

67788034_2396524720618156_5535892903840186368_n

67834239_2396524210618207_5412498102584082432_n

67868717_2396524583951503_2383531017613869056_n

74284071_1722756657859658_2208740352771227648_o