១១ រឿងរ៉ាវអាក្រក់ដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះពិភពលោកនាសម័យទំនើប

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដែលពេលខ្លះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្អាកហើយបកទៅមើលរឿងដែលវាមិនធ្លាប់បានកើតពីមុនមក។ អ្វីៗកំពុងផ្លាស់ប្តូរទាំងរឿងល្អនិងអាក្រក់ហើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថាបច្ចេកវិទ្យាអោយបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកាលះទេសះដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែង។ តាមគំរូរូបភាពបង្ហាញថា កុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន និងហ្គេមវីដេអូមិនអាចជំនួសបានទេសម្រាប់គ្រួសារនិងមិត្តភក្តិ។​ ដូចនេះអ្នកគួរតែមើលរូបភាពគំរូហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នា។

Bright Side បានរៀបចំជំរើសសំរាប់អ្នកថាតើយើងគិតរើសផ្លូវមួយណាដែលយើងគួរតែដើរទមុនពេលអ្វីៗហួសពេលនោះ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

អត្ថបទៈ​ ចាន់ណា