បេីមាននៅស្រុកយេីងដែរមិនដឹងល្អយ៉ាងណា! ចំណតរថយន្តនេះប្រែក្លាយទៅជាទីទួលសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់ជនអនាថានៅពេលយប់

ភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង គឺជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែមាននៅក្នុងពិភពលោក។ មនុស្សជាច្រើនមិនមានផ្ទះដោយសារជំងឺឬដោយសារពួកគេបាត់បង់ការងារ ជាដេីម។ ពួកគេមានសុខភាពមិនល្អហើយមិនអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការបានទេពីព្រោះពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃគ្រូពេទ្យបាន ដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដ៏ធំមួយ។

មនុស្សដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងមិនមានកន្លែងដែលត្រូវទៅនោះទេ ដូច្នេះពួកគេតែងតែដេកនៅតាមដងផ្លូវ ដណ្តប់ខ្លួនដោយកាសែតឬប្រអប់ក្រដាសកាតុង ដេីររកអីញាំតាមធុងសំរាមឬសម្លៀកបំពាក់ជាដេីម។

សប្បុរសធម៌នេះបានសម្រេចចិត្តជួយដល់មនុស្សដែលគ្មានសំណាងទាំងនេះ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ beddown.org.au | Instagram | Facebook

#1

Homeless Shelters 1

#2

Homeless Shelters 2

#3

Homeless Shelters 3

#4

Homeless Shelters 4

#5

Homeless Shelters 5

#6

Homeless Shelters 6

#7

Homeless Shelters 7

#8

Homeless Shelters 8

#9

Homeless Shelters 9

#10

Homeless Shelters 10

#11

Homeless Shelters 11

#12

Homeless Shelters 12

ប្រភព៖ BoredPanda