ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈមួយនៅរុស្ស៊ីផ្តល់ប្រេងឥន្ធនៈឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកណាដែលហ៊ានស្លៀកឈុតប៊ីគីនី អ្វីដែលមិនរំពឹងទុកនោះគឺថាមានបុរសស្លៀកពាក់ឈុតប៊ីគីនីដែរ

ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាផ្ទះនៃរបស់របរជាច្រើន។ របស់របរមួយចំនួនគឺល្បីល្បាញណាស់។ បេីយេីងមេីលទៅវាហាក់ដូចជារឿងមិនពិត ប៉ុន្តែវាជាការពិត។ ប្រទេសមួយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាទៅហើយ ក្នុងការធ្វើឱ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអ្វី ដែលគេតែងនិយាយថា «គឺមានតែក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះ»។

គំនិតការធ្វើទីផ្សាររបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងរុស្ស៊ីនេះពិតជារឿងមួយក្នុងចំនោមរឿងទាំងនោះ ហើយវាគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់!

#1

Gas Station Russia 1

#2

Gas Station Russia 2

#3

Gas Station Russia 3

#4

Gas Station Russia 4

#5

Gas Station Russia 5

#6

Gas Station Russia 6

#7

Gas Station Russia 7

#8

Gas Station Russia 8

#9

Gas Station Russia 9

#10

Gas Station Russia 10

#11

Gas Station Russia 11

#12

Gas Station Russia 12

#13

Gas Station Russia 13

#14

Gas Station Russia 14

#15

Gas Station Russia 15

ប្រភព៖ BoredPanda