៣០ រូបភាពដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត មានតែក្មេងកើតជំនាន់ឆ្នាំ ២០០០ ទេទើបយល់អារម្មណ៍នេះ!

មានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនកាលពីកុមារភាពនិងយុវវ័យ ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាន។ កាលនោះមិនមានអ្វីៗទំនើបក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចជាមនុស្សអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលមានរបស់របរ ដូចជាឌវីដេអូ​​​​​​​ចាក់ឌីស ទូរសព័្ទមានខ្សែរ បុិចពណ៌ និងរបស់របរជាច្រើនទៀត។ តើភ្លេចរឺនៅចាំបងប្អូនជំនន់មុនឆ្នាំ២០០០?តោះចូលទៅមើលថាតើមានរូបអ្វីខ្លះ? ហើយរូបមួយណានៅក្នុងអត្ថបទ Bright side ដែលអ្នកបានជួបនៅក្នុងអតីតកាលរបស់អ្នក?

1. ថាស សុីឌី សរសេរអក្សរពីលើកុំអោយភ្លេចចំណងជើង

2. Netflix នៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ៩០

3. ភាពយន្តនៅសាលារៀន

4. ប្រអប់ដាក់ឌីសបាត់ស្រោម

5. កម្មវីធីកុំព្យួទ័រ

6. Game កុំព្យួរទ័រ

7. ខ្មៅដៃដូរបណ្តូល 

8. CD ចម្រៀង

9. Game Boy

10. TV ចាក់កាសែត

11. រូបភាបការរក្សារទុកឯកសារ

12. ផ្ទាំងរូបភាពសំរាប់តាំងលើមុខកុំព្យួរទ័រ

13. វីដេអូនៃរបៀបដំឡើង Windows 95

14. ចាក់បណ្តោងសោរក្រងក្នុងថ្នាក់រៀន

15. ខ្មៅដៃប្លែកៗ

16. ល្បែងល្បងប្រាជ្ញា

17. ស្គីរអិល

18. ទូរសព័្ទខ្សែររឺលើតុ

19. នាឡិកសកាស្យូ

20. Sticker បិទលើសៀវភៅ

21.​ ខោជើងប៉ាត់ធំ

22. keyboard​ កុំព្យួទ័រ

23. ប្រដាប់ប្រដារសាកគិតលុយ

24. ការលាងសម្អាត Mouse បញ្ជារកុំព្យួទ័រ

25. តុញ៉ាំអាហារ

26. កែវញ៉ាំទឹក

27. ស្គុតបិទ

28. វត្តុអនុស្សាវរីយ៍

29. កញ្ចក់ឡានបង្វិល

30. សុីឌីចម្រៀង

 

អត្ថបទដោយៈ​ ឃ្វីនណា