ហួសចិត្តតែម្តង! មុនថតរូបគួរមើលមុខមើលក្រោយផង ប្រយ័ត្នដូចពួកគាត់ទាំងនេះណា!!!

នៅពេលយើងថតរូប យើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងលម្អិតទាំងអស់ ជាពិសេសគឺផ្ទៃរូបភាពខាងក្រោយរបស់យើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលខ្លះយើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះទេ ហើយអ្វីៗដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានធ្វើឱ្យរូបថតមើលទៅគឺគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើរ។

ដោយយោងតាមគេហទំព័រ Sad Life បានរកឃើញរូបថតដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានគេភ្ញាក់ផ្អើល ហើយគួរឱ្យចង់សើចបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបថតរបស់ពួកគេទាំងនេះ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

តើរូបភាពមួយណា ដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេពីអត្ថបទនេះ? តើមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះអ្នកដែរ រឺទេ? ចែករំលែករូបថត និងរឿងខ្លីៗរបស់អ្នកនៅក្នុងកន្លែងមតិយោបល់។

ប្រែសម្រួល៖ Crusher

ប្រភព៖ Sad life